Logo
10. Hopfentour
Freising 2007
2007-05-20 0081_DXO
Image 1 of 96

2007-05-20 0081_DXO
Aero 30

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0005
Image 2 of 96

2007-05-20 0005
Aero 30

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0039_DXO
Image 3 of 96

2007-05-20 0039_DXO
Aero 30

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0080
Image 4 of 96

2007-05-20 0080
Aero 30

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0082_DXO
Image 5 of 96

2007-05-20 0082_DXO
Aero 30

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0040_DXO
Image 6 of 96

2007-05-20 0040_DXO
Aero 30

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0001_DXO
Image 7 of 96

2007-05-20 0001_DXO
Aero 30

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0083_DXO
Image 8 of 96

2007-05-20 0083_DXO
Aero 30

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0085
Image 9 of 96

2007-05-20 0085
Aero 30

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0089
Image 10 of 96

2007-05-20 0089
Alfa Romeo Spider Duetto

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0090_PSP
Image 11 of 96

2007-05-20 0090_PSP
Alfa Romeo Spider Duetto

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0092
Image 12 of 96

2007-05-20 0092
Alfa Romeo Spider Duetto

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0014_DXO
Image 13 of 96

2007-05-20 0014_DXO
Alfa Romeo Alfetta GTV

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0018
Image 14 of 96

2007-05-20 0018
Alfa Romeo Alfetta GTV

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0048
Image 15 of 96

2007-05-20 0048
Alpine-Renault A 110

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0066_DXO
Image 16 of 96

2007-05-20 0066_DXO
Austin-Healey 3000 Mk III

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0065
Image 17 of 96

2007-05-20 0065
Austin-Healey 3000 Mk III

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0068
Image 18 of 96

2007-05-20 0068
Austin-Healey 3000 Mk III

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0067
Image 19 of 96

2007-05-20 0067
Austin-Healey 3000 Mk III

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0007
Image 20 of 96

2007-05-20 0007
BMW 315

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0009_DXO
Image 21 of 96

2007-05-20 0009_DXO
BMW 315

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0004
Image 22 of 96

2007-05-20 0004
BMW 315

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0086_DXO
Image 23 of 96

2007-05-20 0086_DXO
BMW CS

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0047
Image 24 of 96

2007-05-20 0047
BMW 520

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0070
Image 25 of 96

2007-05-20 0070
Citroën GS Basalte 1978

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0030
Image 26 of 96

2007-05-20 0030
Citroën GS Basalte 1978

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0069_DXO
Image 27 of 96

2007-05-20 0069_DXO
Citroën GS Basalte 1978

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0112
Image 28 of 96

2007-05-20 0112
Citroën GS Basalte 1978

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0113_DXO
Image 29 of 96

2007-05-20 0113_DXO
Citroën GS Basalte 1978

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0071_DXO
Image 30 of 96

2007-05-20 0071_DXO
Citroën GS Basalte 1978

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0072
Image 31 of 96

2007-05-20 0072
Citroën GS Basalte 1978

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0094
Image 32 of 96

2007-05-20 0094
Fiat Nuova 500

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0098
Image 33 of 96

2007-05-20 0098
Fiat Nuova 500

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0078_PSP
Image 34 of 96

2007-05-20 0078_PSP
Ford A Tourer

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0023
Image 35 of 96

2007-05-20 0023
Ford A Tourer

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0024
Image 36 of 96

2007-05-20 0024
Ford A Tourer

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0025
Image 37 of 96

2007-05-20 0025
Ford A Tourer

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0073
Image 38 of 96

2007-05-20 0073
Ford A Tourer

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0079
Image 39 of 96

2007-05-20 0079
Ford A Tourer

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0077
Image 40 of 96

2007-05-20 0077
Ford A Tourer

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0008_DXO
Image 41 of 96

2007-05-20 0008_DXO
Jaguar E-Type 3.8 Litre Coupé

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0105_DXO
Image 42 of 96

2007-05-20 0105_DXO
Jaguar E-Type 3.8 Litre Coupé

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0041_DXO
Image 43 of 96

2007-05-20 0041_DXO
Jaguar E-Type 3.8 Litre Coupé

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0100_DXO
Image 44 of 96

2007-05-20 0100_DXO
Jaguar E-Type 3.8 Litre Coupé

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0042_PSP
Image 45 of 96

2007-05-20 0042_PSP
Jaguar E-Type 3.8 Litre Coupé

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0043_PSP
Image 46 of 96

2007-05-20 0043_PSP
Jaguar E-Type 3.8 Litre Coupé

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0099
Image 47 of 96

2007-05-20 0099
Jaguar E-Type 3.8 Litre Coupé

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0109
Image 48 of 96

2007-05-20 0109
Jaguar E-Type 3.8 Litre Coupé

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0101
Image 49 of 96

2007-05-20 0101
Jaguar E-Type 3.8 Litre Coupé

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0103_PSP
Image 50 of 96

2007-05-20 0103_PSP
Jaguar E-Type 3.8 Litre Coupé

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0050
Image 51 of 96

2007-05-20 0050
Jaguar E-Type 4.2 Litre Roadster

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0093
Image 52 of 96

2007-05-20 0093
Mercedes-Benz 300

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0097
Image 53 of 96

2007-05-20 0097
Mercedes-Benz 300

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0095
Image 54 of 96

2007-05-20 0095
Mercedes-Benz 300

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0087_DXO
Image 55 of 96

2007-05-20 0087_DXO
Mercedes-Benz 230

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0118
Image 56 of 96

2007-05-20 0118
Mercedes-Benz 230

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0010
Image 57 of 96

2007-05-20 0010
Mercedes-Benz 280 SE Coupé

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0063
Image 58 of 96

2007-05-20 0063
Mercedes-Benz 280 SE Coupé

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0064
Image 59 of 96

2007-05-20 0064
Mercedes-Benz 280 SE Coupé

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0029
Image 60 of 96

2007-05-20 0029
Nash Eight-70 Sedan 1931

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0028
Image 61 of 96

2007-05-20 0028
Nash Eight-70 Sedan 1931

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0022
Image 62 of 96

2007-05-20 0022
Nash Eight-70 Sedan 1931

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0021
Image 63 of 96

2007-05-20 0021
Nash Eight-70 Sedan 1931

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0035
Image 64 of 96

2007-05-20 0035
Opel Rekord Coupé 1,9 E 1969

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0046
Image 65 of 96

2007-05-20 0046
Opel Rekord Coupé 1,9 E 1969

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0051
Image 66 of 96

2007-05-20 0051
Opel Rekord Coupé 1,9 E 1969

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0052
Image 67 of 96

2007-05-20 0052
Opel Rekord Coupé 1,9 E 1969

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0027
Image 68 of 96

2007-05-20 0027
Opel Rekord Coupé 1,9 E 1969

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0012
Image 69 of 96

2007-05-20 0012
Opel Rekord Coupé

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0013
Image 70 of 96

2007-05-20 0013
Opel Rekord Coupé

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0011
Image 71 of 96

2007-05-20 0011
Opel Rekord Coupé

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0016
Image 72 of 96

2007-05-20 0016
Peugeot 203

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0015_DXO
Image 73 of 96

2007-05-20 0015_DXO
Peugeot 203

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0019_DXO
Image 74 of 96

2007-05-20 0019_DXO
Peugeot 203

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0017
Image 75 of 96

2007-05-20 0017
Peugeot 203

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0054_PSP
Image 76 of 96

2007-05-20 0054_PSP
Peugeot 404

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0110
Image 77 of 96

2007-05-20 0110
Peugeot 404

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0053_DXO
Image 78 of 96

2007-05-20 0053_DXO
Peugeot 404

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0057_DXO
Image 79 of 96

2007-05-20 0057_DXO
Peugeot 404

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0111
Image 80 of 96

2007-05-20 0111
Peugeot 404

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0055_PSP
Image 81 of 96

2007-05-20 0055_PSP
Peugeot 404

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0056
Image 82 of 96

2007-05-20 0056
Peugeot 404

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0058
Image 83 of 96

2007-05-20 0058
Peugeot 404

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0059
Image 84 of 96

2007-05-20 0059
Peugeot 404

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0060
Image 85 of 96

2007-05-20 0060
Peugeot 404

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0061_DXO
Image 86 of 96

2007-05-20 0061_DXO
Peugeot 404

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0045
Image 87 of 96

2007-05-20 0045
Porsche 914

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0037
Image 88 of 96

2007-05-20 0037
Simca Ariane SL 1962

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0036
Image 89 of 96

2007-05-20 0036
Simca Ariane SL 1962

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0117
Image 90 of 96

2007-05-20 0117
Skoda 1000 MB

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0114
Image 91 of 96

2007-05-20 0114
Skoda 1000 MB

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0115_DXO
Image 92 of 96

2007-05-20 0115_DXO
Skoda 1000 MB

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0116
Image 93 of 96

2007-05-20 0116
Skoda 1000 MB

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0031_DXO
Image 94 of 96

2007-05-20 0031_DXO
Triumph Spitfire

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0044
Image 95 of 96

2007-05-20 0044
Triumph TR 4/5

10. Hopfentour Freising 2007
2007-05-20 0088_DXO
Image 96 of 96

2007-05-20 0088_DXO
VW Typ 3

10. Hopfentour Freising 2007